اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۰۴۱۴۷ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۹۳۳۴۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۹۳۰۸۷۷۶ ۰۰۹۸
۹۳۷۱۴۸۶۰۱۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان لاله زار جنوبی پلاک 8


       

لیست قیمت محصولات افراتاب کالای برق مهراب

۱۲:۱۳:۱۰ ۱۳۹۸/۸/۱

محصولات جدید افراتاب کالای برق مهراب


مهتابی 18 وات T8 افراتاب

مهتابی 18 وات T8 افراتاب...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لامپ حباب دار 6 وات  LED افراتاب

لامپ حباب دار 6 وات ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لامپ حباب دار 9 وات LED افراتاب

لامپ حباب دار 9 وات ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لامپ 5 وات led اشکی افراتاب

لامپ 5 وات led اشکی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لامپ فیلامنتی 3 وات اشکی افراتاب

لامپ فیلامنتی 3 وات اشکی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فیلامنتی 4 وات افراتاب

فیلامنتی 4 وات افراتاب...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لامپ هالوژنی 5 وات COB افراتاب

لامپ هالوژنی 5 وات COB ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چراغ 15 وات توکار COB افراتاب

چراغ 15 وات توکار COB ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لامپ LED حبابی 8 وات افراتاب

لامپ LED حبابی 8 وات ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لامپ LED حبابی 9 وات دیمردار افراتاب

لامپ LED حبابی 9 وات ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لامپ حبابی 12 وات LED افراتاب

لامپ حبابی 12 وات LED ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لامپ حبابی 18 وات LED افراتاب

لامپ حبابی 18 وات LED ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لامپ هالوژنی 5 وات افراتاب

لامپ هالوژنی 5 وات افراتاب...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لامپ 9 وات T8 افراتاب

لامپ 9 وات T8 افراتاب...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پنل 12 وات گرد روکار افراتاب

پنل 12 وات گرد روکار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پنل 12 وات مربع رو کار افراتاب

پنل 12 وات مربع رو ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چراغ 6 وات سقفی COB افراتاب

چراغ 6 وات سقفی COB ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چراغ 5 وات توکار COB افراتاب

چراغ 5 وات توکار COB ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پروژکتور 10 وات افراتاب

پروژکتور 10 وات افراتاب...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پروژکتور 150 وات افراتاب

پروژکتور 150 وات افراتاب...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لامپ فیلامنتی 3 وات حبابی افراتاب

لامپ فیلامنتی 3 وات حبابی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پنل 24 وات گرد روکار افراتاب

پنل 24 وات گرد روکار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پنل 18 وات مربع روکار افراتاب

پنل 18 وات مربع روکار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پنل 30 وات مربع روکار افراتاب

پنل 30 وات مربع روکار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چراغ 10 وات COB سقفی افراتاب

چراغ 10 وات COB سقفی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چراغ 20 وات توکار COB افرتاب

چراغ 20 وات توکار COB ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چراغ 30 وات سقفی COB افراتاب

چراغ 30 وات سقفی COB ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پروژکتور 100 وات افراتاب

پروژکتور 100 وات افراتاب...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پروژکتور 50 وات افراتاب

پروژکتور 50 وات افراتاب...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پروژکتور 30 وات

پروژکتور 30 وات...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ریسه خطی 5050

ریسه خطی 5050...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ریسه های خطی 3528

ریسه های خطی 3528...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ریسه های خطی 4014

ریسه های خطی 4014...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ریسه های خطی 5630

ریسه های خطی 5630...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ریسه های خطی 5630 دولاین

ریسه های خطی 5630 دولاین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ریسه های خطی 5630 ترکیبی

ریسه های خطی 5630 ترکیبی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ریسه های خطی 4014 دولاین

ریسه های خطی 4014 دولاین...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ریسه های خطی 4014

ریسه های خطی 4014...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ریسه های خطی 220V

ریسه های خطی 220V...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ریل آلومینیومی خطی

ریل آلومینیومی خطی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لامپ LED فیلامنتی 4 وات اشکی افق

لامپ LED فیلامنتی 4 وات ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لامپ LED اشکی 6 وات افق

لامپ LED اشکی 6 وات ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لامپ LED اشکی 6 وات مات افق

لامپ LED اشکی 6 وات ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لامپ LED حبابی 45 وات افق

لامپ LED حبابی 45 وات ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لامپ LED حبابی 29 وات افق

لامپ LED حبابی 29 وات ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چراغ LED  سقفی 14 وات افق

چراغ LED سقفی 14 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چراغ LED سقفی 5 وات افق

چراغ LED سقفی 5 وات ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چراغ LED سقفی 22 وات افق

چراغ LED سقفی 22 وات ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چراغ LED سقفی 7 وات افق

چراغ LED سقفی 7 وات ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فتوسل ۱۰ آمپر

فتوسل ۱۰ آمپر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فتوسل ۱۶ آمپر

فتوسل ۱۶ آمپر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فتوسل ۳۰ آمپر

فتوسل ۳۰ آمپر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
محافظ برق دو خروجی استاندارد مدل ۲۰۱

محافظ برق دو خروجی استاندارد ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
محافظ پنج خروجی مدل ۵۰۱-۵۰۲

محافظ پنج خروجی مدل ۵۰۱-۵۰۲...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
محافظ تک خروجی استاندارد مدل ۱۰۰-۱۰۵

محافظ تک خروجی استاندارد مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
محافظ تک خروجی استاندارد مدل ۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳

محافظ تک خروجی استاندارد مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
محافظ چهار خروجی استاندارد مدل ۴۰۲

محافظ چهار خروجی استاندارد مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
محافظ دو خروجی استاندارد مدل ۲۰۰

محافظ دو خروجی استاندارد مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
محافظ سه خروجی مدل ۳۰۱-۳۰۲-۳۰۵

محافظ سه خروجی مدل ۳۰۱-۳۰۲-۳۰۵...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
محافظ شش خروجی استاندارد مدل ۶۰۲

محافظ شش خروجی استاندارد مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رابط سیار چهار خانه مدل ۴۰۳

رابط سیار چهار خانه مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رابط سیار چهار خانه مدل ۴۰۴

رابط سیار چهار خانه مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رابط سیار سه خانه مدل ۳۰۳

رابط سیار سه خانه مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0